ADR grunnkurs + kl. 1 (ADR)

2. juni / Buss & Vogntogskolen AS, Fagernesveien 145, 8514 Narvik / 0 kr

Etterutdanning utvidelse Person 7t (EYDP)

5. juni / Buss & Vogntogskolen AS, Fagernesveien 145, 8514 Narvik / 1.500 kr

Teorikurs C (C)

8. juni / Fagernesveien 145 / 4.000 kr

Ta kontakt

Adresse

Fagernesveien 145

8514 Narvik

769 47 967

bvtskole@online.no